เรื่อง Have someone Do something

หลายคนอาจจะเคยท่องสูตรภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กว่า “Have someone do something” เวลาก่อนสอบ บางคนที่ได้ยินตอนแรกก็อาจจะไม่เข้าใจว่า “Have someone do something” คืออะไร วันนี้มาทำความเข้าใจกัน

คำว่า “Have someone Do something” ตรง Do = Verb infinitive หรือกริยาที่ไม่ผัน

ตัวอย่าง

  • I had the man paint the house yesterday.
  • I have the hair dresser cut my hair.

 

มาลองทำข้อสอบกัน

Molly had Hanna ……………cake for her last night.

  1. Cooked
  2. Cooking
  3. Cook
  4. To cook

 

จากที่เราเรียนรู้มาว่า “Have someone Do something” เราเห็นสามารถแยกได้ตามสูตร

 

HavesomeoneDosomething
hadHannacookcake for her last night.

 

ดังนั้นคำตอบก็คือ C. Cook นั่นเอง ถ้าใครสามารถจำโครงสร้างได้ เวลาทำข้อสอบก็จะใช้เวลาไม่นาน เราสามารถมองโจทย์ออกได้ในทันทีแล้วเลือกคำตอบได้ถูกต้อง สำหรับใครที่ทำโจทย์บ่อยๆ ก็อาจจะมีทักษะการทำข้อสอบ รู้ว่าถ้ามีคำถามในเรื่องแบบนี้โจทย์จะมาในลักษณะแบบไหน ก่อนจบก็จะทิ้งท้ายในด้านการออกข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ให้ไปลองสังเกต สำหรับผู้ที่ยังไม่คล่องกันว่า โดยปกติข้อสอบจะมาในรูแบบโครงสร้างนี้

 

Subject + have /had /has+ คน (someone) + V.ไม่ผัน

 

ส่วนให้จะเว้นให้เติมในส่วนที่ขีดเส้นใต้ เช่น เว้นให้เติม  have /had /has , เว้นให้เติม คน (someone) และ เว้นให้เติม  V.ไม่ผัน บ้างแล้วแต่โจทย์นั้นๆ ก็ต้องลองฝึกฝนและเรียนรู้กันไป