เรื่อง Beside และ Besides

เห็นหัวข้ออาจจะงงกันเบาๆ ใช่ไหมล่ะ กับคำว่า Beside และ Besides สะกดเหมือนกันทุกตัวอักษร แต่แค่ต่างกันที่เติม s และไม่เติม s  มันจะมีผลอะไร แต่อย่ามองข้ามกันนะ แม้จะแตกต่างกันเพียงนิดเดียวก็มีผลต่อความหมายและก็ใช้งานได้ เพราะฉะนั้น วันนี้เรามาเรียนรู้กันดีกว่า ว่าระหว่าง Beside และ Besides เนี่ยมันต่างกันที่ตรงไหนอีกนอกจากมี s และไม่มี s

ความแตกต่างระหว่าง Beside และ Besides

Beside แบบธรรมดา ไม่เติม s จะคำบุพบทมีความหมาย 2 แบบ คือ ข้างๆ และ เปรียบเทียบ

ตัวอย่าง Beside ที่แปลว่า ข้างๆ ใกล้ๆ (next to / very close to)

  • She came and sat beside me.
  • Put it on the small table beside the bed.

ตัวอย่าง Beside ที่แปลว่า เปรียบเทียบ (compared to)

  • I always felt ugly beside Harry.
  • That book looks very interesting beside this one.

 

Besides แบบเติม s ไว้ด้านท้าย จะมี 2 บทบาทคือ เป็นได้ทั้งคำบุพบท และคำวิเศษณ์ แต่จะมีความหมายในทิศทางเดียวกันที่แปลว่า นอกเหนือจาก นอกจากนั้น  = in addition to , as well

ตัวอย่าง Besides ที่เป็นคำบุพบท (Preposition)

  • He’s very keen to play other sports besides football.
  • What sort of music do you listen to besides Jass?

ตัวอย่าง Besides ที่เป็นคำวิเศษณ์ (Adverb)

  • The website contains historical events, records, personalities and much more besides.