เรื่อง Altogether และ All together

Altogether และ All together ทั้ง 2 คำนี้ออกเสียงเหมือนกันมาก และเขียนก็คล้ายๆกัน ส่งผลให้หลายคนนำคำ 2 คำนี้ไปใช้สลับกันบ่อยบ้างและใช้ไม่ถูกต้องบ้าง ดังนั้นวันนี้เรามาตีแผ่ความจริง ทำความเข้าใจทั้งความหมายและตัวอย่างการใช้งานของทั้ง 2 คำนี้กันดีกว่า ว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

Altogether  เป็นคำวิเศษณ์ (Adverb) แปลว่า โดยสิ้นเชิง ทั้งหมด

ตัวอย่างการใช้ Altogether

When Alex explained the directions to his new house, Anny was altogether confused.

 

All together เป็นวลี (Phrase) แปลว่า พร้อมเพรียงกัน ให้มองว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน in a group

ตัวอย่างการใช้ All together

The family gathered all together at our house for the celebration.

 

จากความหมายและคำอธิบายข้างต้นจะพบว่าทั้ง 2 คำนั้นมีความแตกต่างกันที่ความหมายและการนำไปใช้งานนั่นเอง เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราใช้คำศัพท์เหล่านี้ เราต้องดูความหมาย บริบทและหลักไวยากรณ์ให้ถูกต้องด้วยเราถึงจะสามารถเข้าใจ Altogether และ All together ได้อย่างชัดเจน