เรื่องเล่าวันปฐมนิเทศของการเรียนต่างประเทศ Part 2 (การสอบวัดระดับ)

มาต่อกันใน Part 2 หลังจากลงทะเบียนและทำบัตรนักศึกษาเรียบร้อยในวันปฐมนิเทศนั้น อย่างต่อมาคือการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนใหม่ โดยก่อนสอบ ก็จะมีการกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่จากทางมหาวิทยาลัย แล้วอธิบายถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทางมหาลัย การติดต่อกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เล่าถึงความปลอดภัยของนักศึกษาในรั้ว Deakin แนะนำการปรับตัวและการใช้ชีวิตในออสเตรเลีย เป็นต้น หลังจากนั้นก็มาสู่การสอบวัดระดับ ซึ่งก่อนสอบนั้นเราก็ต้องกรอกข้อมูลในเอกสารที่ได้มาตอนลงทะเบียนในตอนแรก ซึ่งในเอกสารก็จะมีรายละเอียดข้อมูลเราและให้เราเลือกว่าเราจะเรียนหลักสูตรไหน เพราะที่นี่จะมีให้เลือกเรียนดังนี้

 • General English (GE) ภาษาอังกฤษทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • English for Academic Purposes (EAP) ภาษาอังกฤษวิชาการ เพื่อศึกษาต่อในระดับสูง
 • IELTS Preparation
 • IAP
 • โดยส่วนตัวแล้วเราเลือกแบบ General English (GE) ไปก่อนเพราะความจริงแล้วในอนาคตเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ก็ต้องมาดูระดับของเราด้วยว่าเราจะเปลี่ยนไปเรียนคลาสอื่นในระดับไหนเป็นต้น เมื่อเรากรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะแจกข้อสอบและกระดาษคำตอบ พร้อมจับเวลา 60 นาที

  โดยพอเปิดข้อสอบออกมาถึงรู้ว่า เป็นการสอบข้อเขียน หรือเรียงความ (Essay) 1 ชั่วโมงนั่นเอง ถึงกับตกใจเลย เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวด้านการเขียนมาเลย เนื่องจากตอนแรกคิดว่า Pre-test น่าจะเป็นข้อสอบตัวเลือกหรือไม่ก็สัมภาษณ์วัดทักษะการฟังและพูดมากกว่า แต่ความจริงแล้ววัดการเขียนจ้าๆ เค้าให้โจทย์มา 2-3 บรรทัด แล้วให้เราเขียน Essay ด้วยความไม่ได้เตรียมตัวมาเราก็เลยเขียนแบบ งูๆปลากันไป โจทย์ก็แปลไม่ค่อยจะเคลียด้วยแต่ก็ต้องทำไปเนอะ และมารู้ทีหลังอีกว่าโจทย์แต่ละคนไม่เหมือนกัน ข้อสอบมีหลายชุดอีก ถือว่าการคัดกรองของเค้ามีคุณภาพเลย ถ้าใครจะไปก็เตรียมตัวเบื้องต้นมาก็จะดีมาก หลังสอบเสร็จเจ้าหน้าที่ก็อธิบายรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่าเราจะรู้ว่าเราอยู่ชั้นไหนห้องไหนก็คือวันแรกที่เปิดเรียน สามารถมาตรวจสอบรหัสนักศึกษาได้ที่ใต้ตึกเรียน รวมไปถึงอธิบายเรื่องการใช้รหัสคอมพิวเตอร์ เมื่ออธิบายเสร็จ ครูแต่ละกลุ่มก็พานักเรียนของกลุ่มตัวเองไปเดินทัวร์ต่อและทำเรื่องรหัสคอมพิวเตอร์

  ซึ่งการพาชอมรอบนี้จะครอบคลุมสถานที่เรียนของของเรามากขึ้น โดยจะมีห้องอะไรอย่างไงบ้าง ติดตามอ่านต่อได้ใน เรื่องเล่าวันปฐมนิเทศของการเรียนต่างประเทศ Part 3

  คำศัพท์ทิ้งท้าย
  Academic (adj.) แปลว่า วิชาการ , ด้านวิชาการ , เชิงวิชาการ