เรื่องหน้ารู้ตำแหน่ง ของ Infinitives กับ Verbs

รู้ไหมว่า ปกติแล้ว infinitive หรือ to + verb วางไว้หลัง verbs เสมอ มาดูตัวอย่าง infinitive ที่ตามด้วย verb กัน
She promised to meet him.
They offered to help.
I want to go.
He agreed to do it.

สำหรับ negative หรือการปฏิเสธ สามารถใส่ not หลัง to ได้เลยดังนี้
I agreed to not say anything.
แล้วเรามาดูกริยาที่ต้องตามด้วย infinitive ว่ามีอะไรบ้าง

agree                    hope                     prefer                   start

ask                         like                         promise               try

begin                     love                      refuse                   want

decide                  offer                     seem                    wish

ตัวอย่างประโยคของ infinitive
I think he offered to help Tony with her laundry.
Did you want to speak to Nick?
He promised to meet me here but I guess he’s busy.
I asked Pan to not say anything, b2ut you know Pan.
I agreed to not tell anybody else. So did you need to go to the police station?

ลองฝึกนำไปใช้กันดูนะ ใช้บ่อยๆ จะเก่งแน่นอน