เรื่องควรรู้ความแตกต่างระหว่าง Miss, Mrs., และ Ms.

คุณผู้หญิงเวลากรอกข้อมูลต่างๆ บนเอกสาร Website หรือ ใบสมัครประเภทต่างๆ ก่อนที่จะพิมพ์หรือเขียนชื่อลงไปมักจะมีให้เลือก ว่าคุณมีคำนำหน้าว่าอะไรบ้างระหว่าง Miss, Mrs., หรือ Ms. โดยกลุ่มคำเหล่านี้เป็นชุดคำแสดงนำหน้าชื่อเพื่อบอกสถานะและเพศของคุณ มาลองดูความหมายและตัวอย่างของชุดคำเหล่านี้ คือ

Miss (อ่านว่า มิส) แปลว่า นางสาว เป็นคำนำหน้าชื่อและนามสกุลแสดงฐานะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน โดยสามารถวางไว้หน้านามสกุล หรือไว้เรียกคุณผู้หญิงอย่างสุภาพในตำแหน่งต่างๆ

ตัวอย่าง

  • Excuse me, Miss. You forgot your keys.
  • Miss Karaket Jenkundate is the new school teacher.
  • Iris Mittenaere’s Miss Universe 2016.

Mrs. (อ่านว่า มิซซิส) แปลว่า นาง เป็นคำนำหน้าชื่อและนามสกุลแสดงฐานะอย่างสุภาพว่าคุณเป็นผู้หญิงที่อาจจะแต่งงานแล้วหรือเป็นหย่าแล้ว โดยสามารถใช้ได้เช่นเดียวกับกรณี Miss บางครั้งจะปรากฏพร้อมกับชื่อและนามสกุลของสามีของเธอแทนที่จะเป็นของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อชื่อภรรยาไม่เป็นที่รู้จัก

Ms. (อ่านว่า มิซ) แปลว่า นางหรือนางสาว ก็ได้โดยคำนี้จะ ไม่บอกสถานะทางกฎหมายว่าแต่งงานแล้วหรือยังไม่ได้แต่ง โดยการมีคำนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงถึงการเทียบเท่ากับคำนำหน้าของผู้ชายที่ใช้ Mr. เป็นอันรู้ว่าเป็นผู้ชายแต่ไม่บอกสถานะว่าแต่งงานแล้วหรือยังเช่นกัน

Mr. (อ่านว่า มิสเตอร์) แปลว่า นาย

Dr. (อ่านว่า ดอคเทอร์) ใช้เรียกคนที่จบปริญญาเอกหรือแพทย์ (คุณหมอ)