เรื่องของ Used to และ Would

มาถึงคู่ของ Used to และ Would กันบ้างนี่ก็เป็นอีกคู่คำศัพท์ที่แม้แต่ Native speaker เจ้าของภาษา หรือฝรั่งแท้ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษอยู่เป็นประจำ เคยใช้ผิดกันอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจหลักการใช้แบบง่ายๆ พร้อมตัวอย่างของทั้ง 2 แบบกัน

สำหรับ Used to และ Would นั้นทั้ง 2 คำ จะตามด้วยรูปกริยาในภาษาอังกฤษที่ไม่ใช้ to เช่น I used to go every day. หรือ I would go every day.

โดยกลักการใช้งานของทั้ง 2 คำนั้นจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างดังนี้

Used to จะใช้ได้ทั้งการกระทำและสถานะ และเมื่อใช้ในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม เราจะตัด d ตัวสุดท้ายออกเป็น I use to … แต่ก็จะไม่มีผลต่อการออกเสียง เพราะจะยังคนอ่านแบบเดิม

ตัวอย่าง

  • I used to dance.
  • I didn’t use to dance.
  • I used to go running every day.
  • I used to be shorter.

ในขณะที่ Would นั้นจะใช้บรรยายหรืออธิบายการกระทำในอดีตที่ผ่านมาที่ไม่เกี่ยวกับสถานะ โดยเราสามารถเขียนว่า I would go running every day. ได้ แต่เราจะเขียนว่า I would be shorter. ไม่ได้