เรื่องของ Province, City และ Town ต่างกันอย่างไงจะกรอกว่าอะไรดีน้า

เพื่อนๆสงสัยหรือมีปัญหากันไหมว่า Province, City และ Town ต่างกันอย่างไร? เวลาเราจะกรอกข้อมูลเราจะกรอกอย่างไงดี

Province (จังหวัด) หมายถึง เขตการปกครองย่อยของประเทศ มักมีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยหลายเมือง (City) และหลายเมืองเล็ก (Town) แต่ในประเทศไทยเรานั้นจะหมายถึงจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย จังหวัดสงขลา เป็นต้น แต่ในต่างประเทศนั้นจะเป็น มณฑล เช่นที่ จีน: แบ่งออกเป็น 23 มณฑล (Province) เช่น กวางตุ้ง กานซู กุ้ยโจว จี๋หลิน เจ้อเจียง เจียงซี เป็นต้น

ส่วน Town” กับ “City” นั้นมีความคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างที่สำคัญ ดังนี้

City (เมือง) หมายถึง เขตการปกครองที่มีประชากรหนาแน่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า ตัวอย่างของ City (เมือง) เช่น กรุงเทพมหานคร, เมืองเชียงใหม่, เมืองนนทบุรี เมืองพัทยา เป็นต้น

Town (เมืองเล็ก) หมายถึง เขตการปกครองที่มีประชากรน้อยกว่า City มักเป็นศูนย์กลางการค้าและบริการสำหรับชุมชนโดยรอบ มีสิ่งอำนวยความสะดวกน้อยกว่า City การจำแนกประเภท “Town” ในประเทศไทยอาจไม่ชัดเจน บางเมืองอาจมีสถานะเป็น เทศบาลเมืองหรืออำเภอเมือง ตัวอย่างของ “Town” ในประเทศไทย ได้แก่ เมืองแม่ฮ่องสอน, เมืองอัมพวา, เมืองอยุธยา, เมืองลพบุรี และ เมืองเพชรบุรี

การจำแนกประเภท “Town” กับ “City” อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
บางประเทศอาจใช้คำว่า “Town” กับ “City” แทนกันได้

สรุปก็คือ Province ใหญ่กว่า City ใหญ่กว่า Town
โดย Province มีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยหลาย City และ หลายๆTown ก็ประกอบกันเป็น City

เวลาเรากรอกข้อมูลในประเทศไทย
ช่อง City เราก็ควรจะกรอกใส่เป็น อำเภอ
ช่อง State/Province/Region เราก็ควรจะกรอกใส่เป็น จังหวัด