เรื่องของ “Homemade” กับ “Handmade”

ของอันนี้ทำโดย “Homemade” หรือ “handmade” มันคือความหมายเดียวกันไหมนะ?

คำตอบคือ ต่างกันนะจ๊ะ

 

Homemade แปลได้ว่า ทำจากที่บ้าน ซึ่งอาจจะทำจากเครื่องจักร ที่สามารถผลิตได้เหมือนตามโรงงาน แต่ว่าเขาทำที่บ้านก็เรียกว่า Homemade เหมือนกัน

 

Handmade แปลได้ว่า ทำด้วยมือ ไม่ได้ใช้เครื่องจักร ซึ่งอาจจะทำที่โรงงานก็ได้ ไม่ได้ทำที่บ้าน

 

ของที่ทำด้วยมือ หรือ Handmade ปกติจะให้ความรู้สึกว่าเป็นของที่มีคุณค่า มีคุณภาพกว่าที่ใช้เครื่องจักรทำกัน เช่น

แหวนวงนี้ทำโดย Handmade

กระเป๋าใบนี้ เป็น Handmade

 

แต่ของบางอย่าง เช่น อาหาร เราควรใช้ Homemade ดีกว่า Handmade

Homemade is a better word for food.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.