เรื่องของ Adverb

ครั้งนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง Adverb กันบ้าง โดยความจริงแล้ว Adverb นั้นมาจาก Ad +Verb ดังนั้นหน้าที่ของมันจึงมีหน้าที่ขยาย Verb หรือ ขยายกริยานั่นเอง ซึ่ง Adverb ส่วนใหญ่มักจะลงท้ายด้วย –ly แต่นอกจากนี้มันยังสามารถขยายอย่างอื่นได้อีก

Adverb สามารถขยาย

 • Verb คำกริยา
 • Adjective คำคุณศัพท์
 • Adverb คำวิเศษณ์
 • โดยตำแหน่งการวางของ Adverb นั้น สามารถวางได้ทั้ง ข้างหน้า หรือข้างหลัง ของคำที่มันขยาย

  ตัวอย่าง

 • The government wants to actively negotiate with the terrorists.
 • Will the train arrive punctually?
 • The dealer wants to sell his car quickly, so he’s offering special prices.
 • She was the kind of woman who didn’t choose her words carefully.
 • My friends from the office mostly play tennis for relaxation.
 • Remark:

 • Almost (adv.) แปลว่า เกือบจะ
 • Mostly (adv.) แปลว่า ส่วนใหญ่
 • จากตัวอย่างและหลักการใช้ Adverb ก็พอจะเห็นภาพการใช้งานและหน้าที่ของมันมากขึ้นแล้ว ต่อไปเมื่อนำไปใช้งานจะทำให้เราเข้าใจการใช้ Adverb มากขึ้น เพราะเรารู้แล้วว่ามันสามารถ ขยายได้ทั้งตัวมันเอง คำกริยา และคำคุณศัพท์ด้วย