เรียนรู้ Common expressions ในภาษาอังกฤษเรื่อง “Tell”

มาต่อกันกับ Common expressions ในภาษาอังกฤษเรื่อง “Tell” นี่ก็เป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้ไว้เป็นอย่างมากอีกเรื่องหนึ่งเช่นกัน เพราะเป็นคำศัพท์ที่ง่าย พื้นฐาน ทุกคนเข้าใจมาตั้งแต่เด็กๆว่า Tell  แปลว่า บอก แต่เมื่อนำ Tell มาใช้ในลักษณะของ Common expressions ในภาษาอังกฤษแล้วนั้น Tell อาจจะไม่ได้แปลว่าบอกเพียวงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ Tell ยังหมายถึงการแสดงออกบางอย่างได้อีกด้วย มาดูรายละเอียดพร้อมตัวอย่างกัน

Tell = Know by using your senses as see, smell, test, touch and listening เราสามารถใช้ Tell  เพื่อบอกการรับรู้ทางประสาทสัมผัสได้ทั้งการมองเห็น ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัส และได้ยิน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมาลองดูตัวอย่างประโยคกัน

ตัวอย่าง

  • I can’t really tell what the sign say. It’s just a bit too far. (เห็น)
  • Can you tell the difference between Coca Cola and Pepsi? (รสชาติ)
  • You can tell it’s going to rain when the clouds are grey and the wind picks up. (เห็นและได้ยิน)
  • She can tell when her neighbors are cooking curry. (ได้กลิ่น)
  • It’s hard to tell what they’re saying. The video quality is bad. (ได้ยินได้เห็น)
  • Can you tell if this is real silk? (สัมผัส)

จากตัวอย่างข้างต้นก็แสดงให้เห็นได้ว่า Tell นั้นสามารถแสดงออกทางภาษาได้ทั้ง 5 ประสาทสัมผัส รูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส เพราะฉะนั้นเวลาพบเห็นหรือนำมาใช้ครั้งต่อไปก็จะทำให้เราสังเกตและวิเคราะห์ได้มากขึ้นกับ Common expressions  ของ “Tell”