เรียนรู้ Common expressions ในภาษาอังกฤษระหว่าง “Such was” และ “Whatever”

คู่ Common expressions ในภาษาอังกฤษที่ควรจะต้องรู้และน่าสนใจในการนำเสนอภาษาอังกฤษก็คือ “Such was” และ “Whatever” ทั้ง 2 คำนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามบทความภาษาอังกฤษ ข่าว หรือ รายละเอียดตามอินเตอร์เน็ต ถ้ามองผ่านๆ ทั้ง 2 คำนี้ก็เหมือนจะมีการแสดงออกในด้านของภาษาที่ดูเหมือนจะใกล้เคียงกัน แต่อย่างไรก็ตามหลักการใช้ก็ยังคงมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ครั้งนี้จึงนำเรื่อง Common expressions ของทั้ง “Such was” และ “Whatever” มานำเสนอพร้อมกันดังนี้

Such was ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็จะได้ประมาณว่า เช่นนั้น ดังกล่าว มาดูตัวอย่างประโยคกันจะได้เข้าใจมากขึ้น

ตัวอย่าง

  • Such was the extent of the damage that no house was left standing.

จากตัวอย่างประโยคจะเห็นโครงสร้างได้ว่า Such was ตามด้วย Noun Phrase และต่อด้วย that ดังนี้

Such was + …( Noun Phrase)…+ that….

Whatever ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็จะได้ประมาณว่า อะไรก็ตาม ทั้งหมด มาดูตัวอย่างประโยคก่อนแล้วมาวิเคราะห์กัน

ตัวอย่าง

  • Whatever your age, from 3 to 90 , you can enjoy the show..
  • Whatever car you have, from the Suzuki Swift to the Lamborghini, you need to pay the same fee for the parking spot.

เห็นความแตกต่างไหม การใช้ Whatever  นั้นจะมี from และตามด้วยบางสิ่งบางอย่างที่ไล่เรียง ที่เป็นอะไรก็ตาม จากตัวอย่างก็จะพูดว่า อายุ3 ปี ไปจนถึง อายุ 90 ปี หรือ จากรถ Suzuki Swift ไปจนถึง Lamborghini เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นก็จะสามารถสรุปโครงสร้างได้ดังนี้

Whatever + N. + , from….+ to…. , +…