เรียนรู้ Common expressions ในภาษาอังกฤษเรื่อง “No wonder”

เรื่อง Common expressions ในภาษาอังกฤษเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ เพราะคำหรือกลุ่มคำเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงด้านการใช้ภาษา กล่าวคือคนที่สามารถใช้ Common expressions ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับประโยคหลายรูปแบบจะทำให้ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างธรรมชาติ ลักษณะคล้ายๆ เวลาอ่านแล้วรู้สึกว่าประโยคไม่แปลก อ่านได้ลื่นไหล ใช้ภาษาเป็น ซึ่งในภาษาอังกฤษเองก็มี Common expressions ที่หลากลายและมีอยู่เป็นจำนวนมากมาย ฉะนั้นเรามาค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปทีละคำหรือวลีกัน โดยบทความนี้จะเสนอ Common expressions ในภาษาอังกฤษ เรื่อง “No wonder”

No wonder ถ้าจะให้แปลในภาษาไทยก็จะได้ประมาณว่า ไม่น่าแปลกใจ มิน่าล่ะ คำนี้ก็มีความน่าสนใจในการนำมาใช้ สามารถดูตัวอย่างของประโยคได้ ดังนี้

ตัวอย่าง

  • Mahidol is a good university, so no wonder lots of people are coming here.
  • She broke up with him yesterday. Ohhh… No wonder she was so quiet all day.
  • It was Adam’s birthday last Friday. No wonder he didn’t come to work.

ในขณะเดียวกันเราก็ยังสามารถนำ No wonder มาใช้ในรูปแบบทางการได้อีกด้วย ซึ่งถ้าหากจะนำมาใช้นรูปแบบทางการอย่างการเขียน จะต้องเขียนในลักษณะนี้  “It’s no wonder (that)…”

ตัวอย่าง

  • The situation in North Korea is atrocious. It’s no wonder that the people are desperate to leave the country.