เรียนรู้เรื่อง Even

เรื่อง Even นั้นเป็นเรื่องที่ทำให้สับสนมากกับการใช้งาน โดยปกติ Even ถ้าแปลเป็นภาษาไทย ก็จะหมายความว่า แม้ , แม้แต่, แม้ว่า ซึ่ง Even นั้นถ้าจะพูดกันจริงๆก็ยังหมายถึงเหตุการณ์ที่เป็นไปตรงข้ามกับที่คาดหวัง และในบาง Even สามารถใช้คู้กับคำเงื่อนไขอื่นๆได้เช่น Even though , Even if , Even when ครั้งมาลองดูตัวอย่างกัน

ตัวอย่าง

  • Even though I was late, my boss wasn’t angry. ถึงแม้ฉันมาสายแต่หัวหน้าฉันก็ไม่ได้โกรธ : จากประโยคนี้แท้จริงแล้วถ้ามาสายหัวหน้าจะต้องโกรธแน่ๆ แต่นี่กลับไม่โกรธ เป็นการแสดงเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับที่คาดหวัง
  • Even if I win the lottery, I won’t have enough money to buy a house. แม้ว่าฉันจะถูกรางวัลลอตเตอรี่ แต่ฉันก็ไม่มีเงินพอในการซื้อบ้านหนึ่งหลัง : ก็เป็นการแสดงสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่คาดหวัง ถึงจะถูกรางวัลแต่ก็ยังซื้อบ้านไม่ได้ เป็นในเชิงลักษณะของสมมติฐาน อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้
  • Even when she presented the evidence, no one believed her. ถึงแม้ว้าเธอจะแสดงหลักฐานแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเธอ : จะเป็นในเชิงเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริง แนวคิดที่เป็นจริง ว่าโชว์หลักฐานไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครเชื่อ