เมื่อเจอคำถาม Where did you go to school?

ครั้งนี้มาเรียนรู้คำถามและการตอบคำถามเกี่ยวกับ Where did you go to school? โดยจะสังเกตเห็นว่าในประโยคนี้จะใช้ Past tense นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะใช้คำถามนี้กับผู้ที่เรียนจบมาแล้ว เช่นคนที่มีอายุประมาณ 22 ปี ขึ้นไป ซึ่งการถามเกี่ยวกับว่าคุณจบจากที่ไหน คุณเรียนอะไรมาก็ถือเป็นอีกเรื่องที่ชวนคุยหรือเริ่มการสนทนาได้เช่นกัน แต่ก็ต้องระมัดระวังด้วย เพราะก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเรียนในโรงเรียนหรือจบจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น มาดู 2 ประโยคนี้กัน

  • Where did you go to school?
  • Where did you go to college?

อเมริกาจะใช้ทั้ง 2 ประโยคนี้ในเชิงความหมายเดียวกัน กล่าวคือ คำว่า school  และ college อาจจะมีความหมายเดียวกันได้ ขึ้นอยู่กับบริบท

ในขณะที่ชาวยุโรป หรือชาวอังกฤษ (British)  จะนิยมพูดว่า Where did you go to university?

สำหรับหลักการตอบก็ง่ายมาก สามารถใช้โครงสร้างนี้ I went to (ชื่อมหาวิทยาลัย) in (ชื่อเมืองหรือประเทศ) เช่น

  • I went to Southern Oregon University in Ashland.
  • I went to Monash University in Melbourne.
  • I went to Tokyo University in Japan.

หลังจากการพูดคุยแล้วทราบแล้วว่าคู่สนทนาเรียนจบที่ไหน ก็เป็นมารยาททางสังคมในการตอบกลับให้ดูเป็นมิตรได้หลายแบบเช่น

  • Wow, that’s really famous university!
  • Oh really?

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราพูคุยกันไปแต่คนที่สนทนา อาจจะตอบคำถามว่าเขาไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัย I didn’t go to college. เราก็สามารถตอบกลับในเชิงบวกได้ว่า Oh really! Did you go straight into a job?

หลังจากการพูดคุยที่ถามว่า Where did you go to school ? การทำให้การสนทนาต่อเนื่องไปได้อีกก็อาจจะตามมาด้วยคำถามที่ว่า What did you study? หรือ What was your major? เป็นการโยงไปถึงหัวข้อที่น่าสนใจในการสนทนาได้ง่ายขึ้น