เมื่อเขียนคำว่า Price คู่กับคำอื่นจะมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง

เรามักจะเข้าใจคำว่า Price ที่เป็นคำนาม หมายถึง ราคา และเมื่อเป็นคำกริยาก็จะหมายถึง ตั้งราคา โดยคำว่า Price นั้นยังสามารถจับคู่กับคำศัพท์คำอื่นแล้วมีความหมายที่แตกต่างได้อีกมากมาย ดังนั้นเรามาดูกันว่า คำว่า Price นั้นจะสามารถคู่กับคำศัพท์แบบไหนได้บ้าง แล้วความหมายจะแตกต่างไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหน

  • Price boom มีความหมายว่า ราคาเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว เป็นช่วงเวลาที่นักขายชอบ
  • Price controls มีความหมายว่า การควบคุมหรือการกำหนดราคาจากรัฐบาล ไม่ให้ราคาสูงเกินความจำเป็น หรือบางทีอาจจะใช้คำว่า คุมราคา
  • Price cut มีความหมายว่า การลดลงของราคา
  • Price hike มีความหมายว่า ราคาที่เพิ่มสูงขึ้น
  • Price leader มีความหมายว่า ผู้นำในด้านราคา โดยหมายถึงบริษัทที่สามารถเป็นผู้นำในด้านราคาที่สูงขึ้นหรือต่ำลงก็ได้ แต่ยังคงเป็นผู้นำในราคาตลาด
  • Price tag มีความหมายว่า ป้ายราคา ป้ายแสดงราคาสินค้า