เมื่อต้องแจ้งข่าวร้ายเป็นภาษาอังกฤษจะใช้ประโยคแบบไหนได้บ้างนะ

เชื่อว่าในชีวิตของทุกๆคนมักจะพบเจอทั้งข่าวดีและข่าวร้ายปะปนไปกันอยู่ตลอดเวลาอย่างแน่นอน การแจ้งข่าวดีคือง่ายมากๆที่จะบอกกับผู้ฟัง มีประโยคมากมายหลายแบบดีๆน่าสนใจให้ได้ใช้โดยทั่วไป แต่ถ้าหากเป็นข่าวร้ายล่ะ? เราจะพูดแบบไหนดี ควรใช้ประโยคประมาณไหน แล้วถ้ายิ่งเป็นภาษาอังกฤษด้วย จะอยากไงได้บ้าง วันนี้เรามีตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษให้คุณ สามารถนำไปปรับใช้กันได้ตามแต่สถานการณ์ที่คุณเห็นสมควรว่าจะดึงประโยคแบบไหนที่เหมาะที่สุดกัน

 • Unfortunately …
 • I need to warn you that I have some bad news….
 • I’m afraid I/we won’t be able to …
 • I feel really bad having to tell you this but…
 • I don’t know how to announce this but….
 • Please don’t take this badly but…
 • I tried …. but …
 • I’ve got some bad news I’m afraid …
 • I’m afraid I’ve got something sad to tell you ⋯
 • There is no easy way to say this but …
 • I’m sorry to have to tell you this but …
 • I’m afraid I’ve got some bad news…
 • I regret to inform you that …
 • I’m afraid to inform you of …
 • It is my unfortunate duty to tell you that …