เมื่อต้องร้องเรียน (Complaint) จะพูดแบบไหน

การร้องเรียนหรือในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า Complaint นั้นหลายครั้งมักเป็นเรื่องราวที่อ่อนไหว หรือมีความเกรงใจที่จะพูด แต่เพื่อให้เกิดการพัฒนาและมีคุณภาพในครั้งต่อๆไป การร้องเรียนจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเช่นกัน ดังนั้นในภาษาอังกฤษจึงมีแนวทางประโยคร้องเรียนได้หลายแบบ ซึ่งเรานำมาฝากกันด้านล่างนี้ รวมไปถึงถ้าหากเราอยู่ในฐานะผู้ถูกร้องเรียนด้วยจะพูดได้อย่างไรบ้าง มาดูกันเลย

เมื่อคุณต้องร้องเรียน Making a complaint

 • Excuse me, I am afraid
 • Look, I am sorry to trouble you, but..
 • I have a complaint to make.
 • I am sorry to say this but..
 • I am afraid I have got a complaint about..
 • There seems to be a problem with..
 • Would you mind..?
 • I am angry about..

 

เมื่อคุณเป็นผู้ถูกร้องเรียน แล้วยอมรับข้อร้องเรียน นั้นๆ ACCEPTING A COMPLAINT

 • Dear, I am really sorry
 • I am really sorry.
 • I can’t tell you how sorry I am
 • I wish it never happened
 • I just don’t know how to say