เมื่อต้องกล่าวแสดงความขอบคุณในภาษาอังกฤษหลายๆแบบ

การแสดงความขอบคุณนอกจากถือว่าเป็นมารยาททางสังคมแล้ว ยังเป็นการแสดงมิตรภาพที่มีผู้มีพระคุณได้ช่วยเหลือหรือทำบางสิ่งบางอย่างให้กับเรา เราในฐานะผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ก็ควรกล่าวคำขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจและแสดงความมีมารยาทแบบที่ควรจะเป็น ซึ่งในภาษาอังกฤษก็ยังมีคำแสดงความขอบคุณได้อีกหลายแบบนอกจาก Thank you ยังมีคำอื่นที่น่าสนใจ มาดูกันว่าจะมีคำไหนบ้าง

 • I thank you from the bottom of my heart.
 • If anyone deserves thanks, it’s you.
 • Thanks for being thoughtful.
 • What you’ve done means a lot to me.
 • That was very kind of you.
 • Thank you for being there for me.
 • I’m eternally grateful for…
 • You are great.
 • I’m in your debt.
 • I thank you most warmly.
 • I do not know how to thank you.
 • I’m grateful for your assistance.
 • Please accept my deepest thanks.
 • Words can’t describe how thankful I am.
 • Sincere thanks.
 • I am indebted to you.
 • You’re are the best.
 • I owe you one.
 • What would I do without you?
 • To say thank you is not enough.
 • I can’t thank you enough.
 • I truly appreciate….
 • Thank you ever so much for…
 • How kind of you to…
 • I appreciate what you’re done for me.
 • I am grateful.
 • You’ve been very helpful.
 • I cannot thank you enough for…
 • I want to thank you for all the support and concern.
 • Thanks a million.
 • We were touched.
 • You are a live saver.
 • That’s so kind of you.
 • You rock.
 • Thanks