เมื่อคุณไม่เห็นด้วยในภาษาอังกฤษ นอกจาก Disagree แล้วยังมีแบบอื่นด้วยนะ

โดยปกติการพูดคุยกัน แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ย่อมมีจุดที่แตกต่างกันบ้าง มีมุมมองที่ไม่เหมือนกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา และถ้าในภาษาอังกฤษ การที่เราจะแสดงความคิดเห็นว่าเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ เรามักจะคุ้นชินกับคำว่า Disagree แต่ว่าการบอกไม่เห็นด้วยยังมีอีกมากมายหลายแบบที่จะพูดและให้ความรู้สึกไม่ได้รุนแรงหรือแตกแยกกันเกินกว่าเหตุก็มี ดังนั้นเราจึงนำตัวอย่างวลีการบอกว่าไม่เห็นด้วยในภาษาอังกฤษมาฝากกัน มาดูกันเลยว่าสามารถบอกว่าไม่เห็นด้วยในรูปแบบไหนได้อีกบ้างนะ

 • To some extent, I agree with you, but…
 • It sounds interesting, but…
 • That’s true, but…
 • Me too, but…
 • Yes, but…
 • That’s partly true, but …
 • I see your point, but…
 • Well, you could be right.
 • Yes, OK, but perhaps…
 • I don’t think so.
 • I beg to differ.
 • I’m afraid I don’t agree.
 • I’m not so sure about that.
 • It is not as simple as it seems.
 • I’m not so sure about that.
 • That’s not how I see it.
 • Not necessarily.
 • I totally disagree.
 • That seems obvious, but…
 • I accept what you’re saying but…
 • It is only partly true that…
 • On the contrary.
 • No way!