เมื่อคุณโกรธจะพูดและแสดงออกเป็นภาษาอังกฤษได้แบบไหนบ้าง

อารมณ์โกรธ โมโห เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องพบเจอและจัดการกับมันให้ได้ แต่เชื่อว่าในบางครั้งมันก็ไม่ง่ายเลยที่จะทำให้ความโกรธลดลงไปได้ อย่างไรก็ตามเราเรียนเพื่อที่จะรู้ในหลายๆแง่มุมของภาษา ดังนั้นเราจึงมีประโยคในการแสดงท่าทีที่โกรธหรือโมโหแบบเป็นภาษาอังกฤษมาฝาก อย่างน้อยๆ เราจะได้เข้าใจบริบทเมื่อพบเจอในชีวิตจริง หรือเมื่อดูหนังดูภาพยนตร์ ก็จะเข้าใจมากขึ้นกัน

Expressing Your Anger

 • I have had it up to here with…
 • I’m sick and tired of…
 • I don’t believe it!
 • What a pain!
 • Is it possible?
 • I don’t think that’s very clever!
 • I get so irritated by Tom I can’t be around her.
 • Please I’m so mad right now I can’t talk to you.
 • I could really do without it.
 • It really gets on my nerves.
 • I’m fed up with it.
 • Just you wait!
 • Get out of my way!
 • That’s the last straw!
 • Mind your own business!
 • It’s none of your business!
 • Shame on you!
 • Damn it.
 • Rubbish!