เทียบโครงสร้าง Tense ระหว่าง Active และ Passive กันชัดๆ

เรื่อง Active voice และ Passive voice ในภาษาอังกฤษถือว่าเป็นเรื่องสับสนอันดับต้นๆของการเรียนหลักไวยากรณ์ แม้หลายคนจะเข้าใจในแง่ของความหมายอย่างถูกทางแล้วที่ว่า Active คือประธานทำเอง ในขณะที่ Passive คือประธานถูกกระทำ แต่เมื่อนำมาใช้งานมักจะสับสนกับการใช้ในโครงสร้างแต่ละ Tense ฉะนั้นวันนี้เราจะเปรียบเทียบ โครงสร้างของทั้ง 12 Tense ในรูปแบบของ Active voice และ Passive voice

  • Active voice
Active voicePresent(ปัจจุบัน)Past(อดีต)Future(อนาคต)
SimpleS+ V.1S+V.2S+ will + V.1
ContinuousS+ is/am/are+ V.ingS+ was/were+ V.ingS+ will + be+ V.ing
PerfectS+ have/has+ V.3S+ had + V.3S+ will + have + V.3
Perfect ContinuousS+ have/has+ been+ V.ingS+ had + been +V.ingS+ will + have + been +V.ing

ดูโครงสร้างของ Active voice ในแต่ละTense ให้เข้าใจก่อน จะเห็นว่าแท้จริงแล้ว โครงสร้างของ Past และ Future นั้นไม่ได้แตกต่างกับ Present มากมายนักเลย ลองเทียบทีละคู่ละกัน ระหว่าง Present และ Past ต่างกันแค่ที่ขีดเส้นใต้สีแดงของ Past ที่เหลือจะเหมือน Present ทุกอย่าง ในขณะที่ Present และ Future นั้นเหมือนกันเกือบทุกอย่างเพียงแค่ Future ใส่ will ตามหลังประธานเท่านั้นเอง ฉะนั้นถ้าใครจะจำสูตรโครงสร้างของ ทั้ง 12 Tense เทคนิคง่ายๆคือ จำแค่  Present ทั้ง 4 เป็นหลักก่อน แล้วถ้าจะเปลี่ยนเป็น Past หรือ Future ก็ให้จำแค่ส่วนที่ต่างจาก Present เท่านั้น

  • Passive voice
Passive voicePresent(ปัจจุบัน)Past(อดีต)Future(อนาคต)
Simple                      S+ is/am/are+ V.3S+ was/were+ V.3S+ will + be+ V.3
Continuous              S+ is/am/are+ being +V.3S+ was/were+ being+ V.3S+ will + be+ being+ V.3
Perfect                      S+ have/has+ been+ V.3S+ had + been+ V.3S+ will + have + been + V.3
Perfect ContinuousS+ have/has+ been+ being+ V.3S+ had+ been+ being+ V.3S+ will+have +been +being +V.3

สำหรับโครงสร้างของ Passive voice นั้น จะเป็นโครงสร้างที่ยังมีรูปแบบคล้าย Active voice อยู่ เพียงแต่ทุก Tense นั้นจะตามด้วยกริยาช่องที่ 3 หรือ Past Participle เสมอ ซึ่งเทคนิคการจำโครงสร้างคือ เมื่อเรารู้ว่า Passive จะต้องมี V.3  เสมอแล้ว หน้าของ V.3 จะต้องเป็น V.to be ของ Tense  นั้นๆ เช่น Passive ของ Present Continuous จะมีโครงสร้างคล้ายActive เพียงแต่ กริยาใน Active เป็น V.ing ในขณะที่ Passive จะกลายเป็น being แทนนั่นเอง