เทคนิคเคล็ดลับการใช้ Few กับ little

สำหรับคู่คำศัพท์ที่มักทำให้สับสนอีกหนึ่งคู่ก็คือ Few กับ Little โดยมีความหมายคล้ายกันว่า เล็กๆ น้อยๆ เนื่องจาก 2 คำนี้มีความหมายคล้ายกันจึงทำให้ยังคงมีคนสับสนการใช้งานอยู่มาก และเป็นคู่คำศัพท์ที่ใช้พื้นฐานในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ฉะนั้นเราควรจะต้องเข้าใจวิธีการใช้อย่างถูกต้อง มาดูกันว่า ทั้ง 2 คำนี้แตกต่างกันอย่างไร

Few แปลว่า น้อย จะใช้กับคำนามที่นับได้เติม s หรือคำนามที่เป็นพหูพจน์

Little แปลว่า น้อย จะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้

มาลองดูตัวอย่างประกอบว่าทั้ง 2 คำ เมื่อถูกนำมาใช้ในประโยคจะเป็นอย่างไรบ้าง
Our Prime Minister has little time to answer few questions before the meeting.

จากประโยคจะเห็นว่า เราจะใช้ little กับ time เพราะ เวลาเป็นคำนามนับไม่ได้ ในขณะที่ questions หรือคำถามที่เติม s ด้วยนั้นเป็นคำนามที่นับได้ จึงใช้ few นั่นเอง
ฝึกทำโจทย์ดูบ้าง

    Do you want me to prepare a ………………….samples of my products?
    A.Little
    B.Many
    C.Few
    D.Some

สังเกตดูว่าเป็นคำนามนับได้ไหม ถ้านับได้ใช้อะไร ถ้านับไม่ได้ใช้อะไร จากที่ได้เรียนมาข้างต้นแล้วลองฝึกทำเองก่อนแล้วมาดูเฉลยด้านล่าง

เฉลย: C. Few