เทคนิคการใช้ Play ,Go, Do กับ Sports

หลายคนมักสับสนกับการใช้ Play ,Go, Do ในการพูดเรื่องกีฬา เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ มาดูเทคนิคเล็กๆเพื่อนำไปใช้ดังนี้

Play  ใช้กับกีฬาที่มีอุปกรณ์การเล่นเป็นลูกบอล กลมๆ ยกตัวอย่างเช่น

I can play tennis.
I can play baseball.
I can play football.

Go ใช้กับกีฬาที่เติม –ing

 I go skiing.
I go Snowboarding.
I go golfing. ลูกบอลแต่ห้ามใช้  Play golfing
Go Swimming.

Do ออกกำลังกาย ไม่ใช้ลูกบอล ไม่มี ing

I do yoga.
I do aerobics.
I do karate.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.