เทคนิคการบอกเวลาในภาษาอังกฤษ

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษในหลายๆครั้งผู้ที่เรียนมายังมีความสับสนที่จะบอกเวลาได้อย่างถูกต้อง หรือเป็นไปแบบธรรมชาติของโครงสร้างประโยค ดังนั้นวันนี้มาดูเทคนิคการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายแล้วนำไปลองฝึกใช้กันดู

  • ถามเวลาทันที: เมื่อมีคนถามเวลาเราทันทีทันใด โดยปกติเรามักจะใช้รูปประโยคที่มี It is หรือ It’s เพื่อตอบเวลา ณ ขณะนั้น

ตัวอย่างประโยค

  • What time is it? – It is half past four.
  • What’s the time? – It’s twenty to five.
  • ถามเวลาเจาะจง: เมื่อมีผู้ถามเวลาเจาะจงของกิจกรรมหรือ Event นั้นๆ เรามักจะใช้ประโยค ที่มี AT และตามด้วยเวลาเจาะจง At + time

ตัวอย่างประโยค

  • The class starts at nine o’clock.
  • The flight leaves at ten to three.

นอกจากนี้หลักการบอกเวลา เราจะใช้เทคนิคหลักๆ คือ

  • It’s … o’clock: ใช้กับเวลาตรงไม่มีเศษนาที
  • It’s … past: ใช้กับเวลาที่มีเศษนาที แต่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
  • It’s half past … ใช้กับเวลาที่มีเศษนาทีเป็นครึ่งชั่วโมง
  • It’s …to: ใช้กับเวลาที่มีเศษนาทีที่เกินครึ่งชั่วโมงไปแล้ว

ตัวอย่างประโยค

2:00- It’s two o’clock.

2:05 – It’s five past two.

2:10 – It’s ten past two.

2:15 – It’s quarter past two.

2:20 – It’s twenty past two.

2:25 – It’s twenty-five past two.

2:30 – It’s half past two.

2:35 – It’s twenty-five to three.

2:40 – It’s twenty to three.

2:45 – It’s quarter to three.

2:50 – It’s ten to three.

2:55 – It’s five to three.