เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Grammar ต้องแม่นอะไรบ้าง?

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าข้อสอบ TOEIC นั้นเป็นข้อสอบที่วัดการสื่อสารพื้นฐาน การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของเราดังนั้นการทำข้อสอบ ที่เป็นส่วนของ Grammar สิ่งที่จำเป็นต้องรู้และแม่นมากๆ ก็คือ หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษที่เป็น Basic Grammar เช่น Tense , Part of Speech , Subject verb agreement เป็นต้น

เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญ เราไม่สามารถเลี่ยงได้ ย่อมมีออกข้อสอบอยู่แล้ว เมื่อเรารู้ว่าเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบแน่ๆ เราต้องฝึกฝนและเรียนรู้ให้เกิดความแม่นยำ เพื่อนที่ถึงเวลาสอบจริงๆ เราจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็ว เนื่องจากข้อสอบ TOEIC นั้นนอกจากวัดความรู้แล้วยังวัดความเร็วด้วย หลายคนที่เก่งๆ แม่จะรู้คำตอบ แต่ทำไม่ทันก็มีเยอะมาก ฉะนั้นจงเตรียมตัวและฝึกฝนในด้านพื้นฐานไวยากรณ์ให้ดี เมื่อถึงเวลาทำข้อสอบจะทำให้หาคำตอบได้เร็ว มาลองดูตัวอย่างข้อสอบ แล้ววิเคราะห์ดูว่า โจทย์ข้อนี้วัดอะไร แล้วสังเกตอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราทำข้อสอบได้เร็ว

    My mother ………….. Pizza today.

  • 1. Eat
  • 2. Eats
  • 3. Eating
  • 4. ate

จากคำถามจะเห็นได้ว่าเป็นข้อสอบที่วัดพื้นฐาน Grammar เบื้องต้น โดยเรื่องที่วัดในข้อนี้มี 2 เรื่อง คือ เรื่อง Tense และ Subject verb agreement อย่างแรกเวลาทำข้อสอบก็ดูก่อนว่ามีคำไหนบอกเวลาไหม เจอคำว่า today นั่นแสดงว่าเป็นปัจจุบัน Present tense ฉะนั้นก็ จะเหลือตัวเลือก แค่ eat และ eats ที่นี้ก็มาดูประธาน วัดเรื่อง Subject verb agreement ประธานเป็นเอกพจน์ คือ My mother เพราะฉะนั้น กริยาต้องเป็นพหูพจน์ คือ eats คำตอบจึงเป็น ข้อที่ 2 นั่นเอง