เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ในภาษาอังกฤษที่ควรรู้

ครั้งนี้มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องหมายแบบต่างๆ ทางคณิตศาสตร์แบบภาษาอังกฤษกัน เชื่อว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนอินเตอร์ เนื่องจากในหลักสูตร English Program นั้นทุกวิชาได้ออกแบบมาเป็นภาษาอังกฤษ แม้แต่วิชาคำนวณก็เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นความรู้พื้นฐานด้านเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์จึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและน่ารู้ ฉะนั้นมาดูกันเลย

+ เครื่องหมายบวก ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Plus / Positive

– เครื่องหมายลบ ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Minus / Negative

X เครื่องหมายคูณ ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Multiplied by

÷ เครื่องหมายหาร ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Divided by

= เครื่องหมายเท่ากับ ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Equals

≠ เครื่องหมายไม่เท่ากับ ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า is not equal to

> เครื่องหมายมากกว่า ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า is greater than

< เครื่องหมายน้อยกว่า ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า is less than

≥ เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า is greater than or equal to

≤ เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า is less than or equal to