มาทำความเข้าใจและการใช้งาน and so on, etc และ blah blah blah


หลายคนอาจจะเคยเห็นและสงสัยถึงความหมายของ and so on, etc และ blah blah blah ซึ่งในบทความนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับ and so on, etc และ blah blah blah

and so on. แปลว่า together with other similar things และอื่นๆตามด้วยสิ่งที่เหมือนกัน ยังมีอื่น ๆ อีก ประมาณว่า ฯลฯ
เวลาใช้งานเราจะต้องยกตัวอย่างขึ้นมาก่อน ห้ามบอกว่า and so on ทันทีโดยที่ไม่มีตัวอย่าง
ตัวอย่างเช่น I like hamburger, French fries, Packaged Chips, and so on.
จากประโยคจะเห็นว่ามีตัวอย่างลิสรายการก็คือ hamburger, French fries, Packaged Chips ทีนี้เราก็จะเข้าใจว่า and so on หมายถึงอาหารขยะ junk food นั้นเอง

etc. (etcetera อ่านว่า อิท เซต เท ร่า หรือ อิท เซต ทร่า ek se chra) แปลว่าได้ว่า and so on. ได้เหมือนกัน . เวลาเขียนต้องใส่จุดตามหลังด้วย(etc.) เพราะเป็นคำย่อ

blah blah blah สำหรับภาษาพูด มีความหมายเหมือน and so on แต่ว่า เรื่องที่บอกนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจ

ส่วนหากเราพูด blah เฉยๆก็จะหมายถึง not so good, ไม่ดี, รู้สึกไม่ดี
ตัวอย่างเช่น
A: How is weather?
B: Blah (อากาศไม่ดี แย่)

นอกจาก and so on. , etc. และ blah blah blah แล้วก็ยังมี …(จุดจุดจุด) ที่มีความหมายเหมือนกันอีก

…(เรียกว่า สัญลักษณ์ ellipses) โดย จุดสามจุดนั้นมาจาก คำว่า and so on นั้นเอง
แต่ก็สามารถมีอีกความหมายหนึ่งคือ กำลังคิด thinking นั้นเอง ตัวอย่างเช่น Well… , I think I like this book.

จะเห็นว่า and so on, etc. และ blah blah blah นั้นมีความหมายเหมือนกันนั้นเอง