เข้าใจความหมายของ Last กับ Latest

มีใครสับสนหรือว่าเคยใช้คำผิดกันไหมระหว่างสองคำนี้ Last กับ Latest ว่ามันต่างกันอย่างไรมีความหมายว่าอย่างไร

ความหมายของ Last กับ Latest
Last หมายความว่าอันดับสุดท้าย จบแล้วไม่มีอีก ซึ่ง ตรงข้ามกับคำว่า First นั้นเอง
Latest หมายความว่า ล่าสุด อาจจะมีมาอีกก็ได้

มาดูตัวอย่างการใช้งานกันดีกว่า
ตัวอย่างการใช้คำว่า Last
My horse was last in the race.
What is the last book you read?

ตัวอย่างการใช้คำว่า Latest
The latest fashions and the latest trends.
Apple’s latest mobile launch is the iPhone

จะเห็นว่าระหว่างสองคำนี้เขียนคล้ายๆกัน ความหมายก็ใกล้เคียงกันอีกด้วย เวลานำเอาไปใช้ก็ต้องดูให้ดีว่าจะใช้คำว่าล่าสุด หรืออันสุดท้ายกันแน่ เพราะฉะนั้นจะต้องระวังให้ดี ควรใช้งานให้ถูกต้องกันนะ