เกี่ยวกับเรา

ShortEng เป็น Blog ที่อยากจะนำเสนอเทคนิค การเรียนและการใช้งานภาษาอังกฤษ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆ เราได้นำเสนอทั้งทฤษฏี การใช้งานและตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง

หากมีบทความใดผิดพลาดตรงไหนรบกวนผู้อ่านส่งความคิดเห็นเข้ามาได้  ทางเรายินดีที่จะแก้ไขปรับปรุงเพื่อบทความที่ดีที่ถูกต้อง

และที่สำคัญมากๆเลย

อย่าลืม

กด Like ที่ ShortEng Facebook