เกณฑ์ทหาร ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง

เกณฑ์ทหาร

วันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารกันว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร แล้วคำศัพท์คำว่าทหารนอกจาก Soldier แล้วยังใช้คำไหนได้อีก

  Draft (V.) แปลว่า ร่าง ดึง ยังมีอีกความหมายที่เป็นกริยาเหมือนกัน แปลว่า เกณฑ์ทหาร
  Draft (N.) แปลว่า ฉบับร่าง, ตั๋วแลกเงิน ยังมีอีกความหมายที่เป็นคำนามเหมือนกัน แปลว่า การเกณฑ์ทหาร
  Draftee (N.) แปลว่า ทหารเกณฑ์ (คนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นทหารเข้ากองประจำการ)
  Conscription (N.) แปลว่า การเกณฑ์ทหาร
  Military conscription (N.) แปลว่า การเกณฑ์ทหาร
  Call-up (N.) แปลว่า การเรียกเข้าประจำการ, การเรียกเกณฑ์ทหาร

จากคำศัพท์ข้างบนก็เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร สำหรับคำศัพท์ที่แปลว่าทหารก็ยังมีอีกหลายคำที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

  Soldier (N.) แปลว่า ทหาร, ผู้รับใช้, คนมีสี
  Warrior (N.) แปลว่า นักรบ, ทหาร, ขุนศึก
  Combatant (N.) แปลว่า ผู้ทำการรบ, ผู้ต่อสู้, ทหาร
  Swordsman (N.) แปลว่า นักดาบ, พลดาบ, ทหาร
  Army (N.) แปลว่า กองทัพบก

เป็นอย่างไงกันบ้าง ได้รู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับทหารเพิ่มหลายคำเลย ดังนั้นครั้งต่อไปเราสามารถนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ให้หลากหลายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้คำศัพท์แบบเดิมซ้ำๆแล้ว