รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด แม่ฮ่องสอน พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองแม่ฮ่องสอน Mueang Mae Hong
ขุนยวม Khun Yuam
ปาย Pai
แม่สะเรียง Mae Sariang
แม่ลาน้อย Mae La Noi
สบเมย Sop Moei
ปางมะผ้า Pang Mapha