รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด แม่ฮ่องสอน พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองแม่ฮ่องสอน Mueang Mae Hong
ขุนยวม Khun Yuam
ปาย Pai
แม่สะเรียง Mae Sariang
แม่ลาน้อย Mae La Noi
สบเมย Sop Moei
ปางมะผ้า Pang Mapha

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.