รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด เชียงใหม่ พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองเชียงใหม่ Mueang Chiang Mai
จอมทอง Chom Thong
แม่แจ่ม Mae Chaem
เชียงดาว Chiang Dao
ดอยสะเก็ด Doi Saket
แม่แตง Mae Taeng
แม่ริม Mae Rim
สะเมิง Samoeng
ฝาง Fang
แม่อาย Mae Ai
พร้าว Phrao
สันป่าตอง San Pa Tong
สันกำแพง San Kamphaeng
สันทราย San Sai
หางดง Hang Dong
ฮอด Hot
ดอยเต่า Doi Tao
อมก๋อย Omkoi
สารภี Saraphi
เวียงแหง Wiang Haeng

ไชยปราการ Chai Prakan
แม่วาง Mae Wang
แม่ออน Mae On
ดอยหล่อ Doi Lo
กัลยาณิวัฒนา Galyani Vadhana