รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดอ่างทองเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด อ่างทอง พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

วิเศษชัยชาญ Wiset Chai Chan
เมืองอ่างทอง Mueang Ang Thong
โพธิ์ทอง Pho Thong
แสวงหา Sawaeng Ha
ป่าโมก Pa Mok
ไชโย Chaiyo
สามโก้ Samko