รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด อุบลราชธานี พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองอุบลราชธานี Mueang Ubon Ratchathani
เดชอุดม Det Udom
วารินชำราบ Warin Chamrap
พิบูลมังสาหาร Phibun Mangsahan
ตระการพืชผล Trakan Phuet Phon
เขื่องใน Khueang Nai
บุณฑริก Buntharik
ม่วงสามสิบ Muang Sam Sip
เขมราฐ Khemarat
น้ำยืน Nam Yuen
ศรีเมืองใหม่ Si Mueang Mai
นาจะหลวย Na Chaluai
สำโรง Samrong
สิรินธร Sirindhorn
โพธิ์ไทร Pho Sai
กุดข้าวปุ่น Kut Khaopun
นาตาล Na Tan
โขงเจียม Khong Chiam
น้ำขุ่น Nam Khun
ตาลสุม Tan Sum
สว่างวีระวงศ์ Sawang Wirawong
เหล่าเสือโก้ก Lao Suea Kok
ดอนมดแดง Don Mot Daeng
นาเยีย Na Yia
ทุ่งศรีอุดม Thung Si Udom