รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด สุพรรณบุรี พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองสุพรรณบุรี Mueang Suphan Buri
สองพี่น้อง Song Phi Nong
อู่ทอง U Thong
บางปลาม้า Bang Pla Ma
เดิมบางนางบวช Doem Bang Nang Buat
ด่านช้าง Dan Chang
ศรีประจันต์ Si Prachan
สามชุก Sam Chuk
หนองหญ้าไซ Nong Ya Sai
ดอนเจดีย์ Don Chedi

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.