รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด สุพรรณบุรี พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองสุพรรณบุรี Mueang Suphan Buri
สองพี่น้อง Song Phi Nong
อู่ทอง U Thong
บางปลาม้า Bang Pla Ma
เดิมบางนางบวช Doem Bang Nang Buat
ด่านช้าง Dan Chang
ศรีประจันต์ Si Prachan
สามชุก Sam Chuk
หนองหญ้าไซ Nong Ya Sai
ดอนเจดีย์ Don Chedi