รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดลำพูนเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด ลำพูน พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองลำพูน Mueang Lamphun
แม่ทา Mae Tha
บ้านโฮ่ง Ban Hong
ลี้ Li
ทุ่งหัวช้าง Thung Hua Chang
ป่าซาง Pa Sang
บ้านธิ Ban Thi
เวียงหนองล่อง Wiang Nong Long