รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดลำปางเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด ลำปาง พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองลำปาง Mueang Lampang
แม่เมาะ Mae Mo
เกาะคา Ko Kha
เสริมงาม Soem Ngam
งาว Ngao
แจ้ห่ม Chae Hom
วังเหนือ Wang Nuea
เถิน Thoen
แม่พริก Mae Phrik
แม่ทะ Mae Tha
สบปราบ Sop Prap
ห้างฉัตร Hang Chat
เมืองปาน Mueang Pan