รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดลพบุรีเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด ลพบุรี พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองลพบุรี Mueang Lop Buri
ชัยบาดาล Chai Badan
โคกสำโรง Khok Samrong
บ้านหมี่ Ban Mi
พัฒนานิคม Phatthana Nikhom
ท่าวุ้ง Tha Wung
หนองม่วง Nong Muang
ท่าหลวง Tha Luang
ลำสนธิ Lam Sonthi
โคกเจริญ Khok Charoen
สระโบสถ์ Sa Bot