รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดยะลาเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด ยะลา พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองยะลา Mueang Yala
เบตง Betong
บันนังสตา Bannang Sata
ธารโต Than To
ยะหา Yaha
รามัน Raman
กาบัง Kabang
กรงปินัง Krong Pinang

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.