รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดยะลาเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด ยะลา พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองยะลา Mueang Yala
เบตง Betong
บันนังสตา Bannang Sata
ธารโต Than To
ยะหา Yaha
รามัน Raman
กาบัง Kabang
กรงปินัง Krong Pinang