รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดมหาสารคามเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด มหาสารคาม พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองมหาสารคาม Mueang Maha Sarakham
โกสุมพิสัย Kosum Phisai
วาปีปทุม Wapi Pathum
บรบือ Borabue
พยัคฆภูมิพิสัย Phayakkhaphum
กันทรวิชัย Kantharawichai
เชียงยืน Chiang Yuen
นาเชือก Na Chueak
นาดูน Na Dun
กุดรัง Kut Rang
ยางสีสุราช Yang Sisurat
แกดำ Kae Dam
ชื่นชม Chuen Chom