รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดพิษณุโลกเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด พิษณุโลก พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองพิษณุโลก Mueang Phitsanulok
วังทอง Wang Thong
บางระกำ Bang Rakam
พรหมพิราม Phrom Phiram
นครไทย Nakhon Thai
เนินมะปราง Noen Maprang
บางกระทุ่ม Bang Krathum
ชาติตระการ Chat Trakan
วัดโบสถ์ Wat Bot