รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดพิษณุโลกเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด พิษณุโลก พร้อมชื่อภาษาอังกฤษเมืองพิษณุโลก Mueang Phitsanulok
วังทอง Wang Thong
บางระกำ Bang Rakam
พรหมพิราม Phrom Phiram
นครไทย Nakhon Thai
เนินมะปราง Noen Maprang
บางกระทุ่ม Bang Krathum
ชาติตระการ Chat Trakan
วัดโบสถ์ Wat Bot