รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดพิจิตรเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด พิจิตร พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองพิจิตร Mueang Phichit
วังทรายพูน Wang Sai Phun
โพธิ์ประทับช้าง Pho Prathap Chang
ตะพานหิน Taphan Hin
บางมูลนาก Bang Mun Nak
โพทะเล Pho Thale
สามง่าม Sam Ngam
ทับคล้อ Tap Khlo
สากเหล็ก Sak Lek
บึงนาราง Bueng Na Rang
ดงเจริญ Dong Charoen
วชิรบารมี Wachirabarami

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.