รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดพัทลุงเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด พัทลุง พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองพัทลุง Mueang Phatthalung
กงหรา Kong Ra
เขาชัยสน Khao Chaison
ตะโหมด Tamot
ควนขนุน Khuan Khanun
ปากพะยูน Pak Phayun
ศรีบรรพต Si Banphot
ป่าบอน Pa Bon
บางแก้ว Bang Kaeo
ป่าพะยอม Pa Phayom
ศรีนครินทร์ Srinagarindra

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.