รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดพะเยาเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด พะเยา พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองพะเยา Mueang Phayao
จุน Chun
เชียงคำ Chiang Kham
เชียงม่วน Chiang Muan
ดอกคำใต้ Dok Khamtai
ปง Pong
แม่ใจ Mae Chai
ภูซาง Phu Sang
ภูกามยาว Phu Kamyao