รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดปัตตานีเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด ปัตตานี พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองปัตตานี Mueang Pattani
โคกโพธิ์ Khok Pho
หนองจิก Nong Chik
ปะนาเระ Panare
มายอ Mayo
ทุ่งยางแดง Thung Yang Daeng
สายบุรี Sai Buri
ไม้แก่น Mai Kaen
ยะหริ่ง Yaring
ยะรัง Yarang
กะพ้อ Kapho
แม่ลาน Mae Lan

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.