รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดน่านเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด น่าน พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองน่าน Mueang Nan
แม่จริม Mae Charim
บ้านหลวง Ban Luang
นาน้อย Na Noi
ปัว Pua
ท่าวังผา Tha Wang Pha
เวียงสา Wiang Sa
ทุ่งช้าง Thung Chang
เชียงกลาง Chiang Klang
นาหมื่น Na Muen
สันติสุข Santi Suk
บ่อเกลือ Bo Kluea
สองแคว Song Khwae
ภูเพียง Phu Phiang
เฉลิมพระเกียรติ Chaloem Phra Kiat

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.