รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดนราธิวาสเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด นราธิวาส พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองนราธิวาส Mueang Narathiwat
ตากใบ Tak Bai
บาเจาะ Bacho
ยี่งอ Yi-ngo
ระแงะ Ra-ngae
รือเสาะ Rueso
ศรีสาคร Si Sakhon
แว้ง Waeng
สุคิริน Sukhirin
สุไหงโก-ลก Su-ngai Kolok
สุไหงปาดี Su-ngai Padi
จะแนะ Chanae
เจาะไอร้อง Cho-airong

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.