รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดนราธิวาสเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด นราธิวาส พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองนราธิวาส Mueang Narathiwat
ตากใบ Tak Bai
บาเจาะ Bacho
ยี่งอ Yi-ngo
ระแงะ Ra-ngae
รือเสาะ Rueso
ศรีสาคร Si Sakhon
แว้ง Waeng
สุคิริน Sukhirin
สุไหงโก-ลก Su-ngai Kolok
สุไหงปาดี Su-ngai Padi
จะแนะ Chanae
เจาะไอร้อง Cho-airong