รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์เป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด นครสวรรค์ พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองนครสวรรค์ Mueang Nakhon Sawan
โกรกพระ Krok Phra
ชุมแสง Chum Saeng
หนองบัว Nong Bua
บรรพตพิสัย Banphot Phisai
เก้าเลี้ยว Kao Liao
ตาคลี Takhli
ท่าตะโก Tha Tako
ไพศาลี Phaisali
พยุหะคีรี Phayuha Khiri
ลาดยาว Lat Yao
ตากฟ้า Tak Fa
แม่วงก์ Mae Wong
แม่เปิน Mae Poen
ชุมตาบง Chum Ta Bong