รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดนครพนมเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด นครพนม พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองนครพนม Mueang Nakhon Phanom
ธาตุพนม That Phanom
นาแก Na Kae
ศรีสงคราม Si Songkhram
ท่าอุเทน Tha Uthen
โพนสวรรค์ Phon Sawan
ปลาปาก Pla Pak
นาหว้า Na Wa
เรณูนคร Renu Nakhon
บ้านแพง Ban Phaeng
นาทม Na Thom
วังยาง Wang Yang